Vilkår for kjøp i mResells nettbutikk

Her kan du lese vilkår og betingelser for kjøp i mResells nettbutikk

1. Allment

Følgende vilkår gjeller for salgsavtale mellom mResell (nedenfor kaldt ”mResell”) Org.nr 915 244 300 og deres kunder (nedenfor kaldt ”kjøper/kjøperen”). Vilkårene gjeller i di de situasjoner der mResell fungerer som selger. mResell er et registrert aksjefirma som har ansvaret for og som driver nettbutikken mresell.no. Produktene som selges av mResell er brukt, om ingenting annet er angitt i produktbeskrivelsen.

Vilkårene ble oppdatert senest 01-08-2017 og gjeller framover. mResell forbeholder seg retten til ensidig endring av vilkårene uten først å underrette kjøperen om endringene ikke innebærer at det materielle forholdet mellom partene påvirkes. Eventuelle endringer av vilkårene trer i kraft umiddelbart.

 

2. Kunder og beskyttelse av data        

mTorget selger produkter til enkeltpersoner som har fyllt 18 år og til mindreårige som har skriftlig samtykke fra sin (e) varemerker (heretter kalt «forbrukere»), samt til bedrifter og organisasjoner (heretter kalt «selskaper»). Salgsavtalen er hovedsakelig regulert av disse vilkårene. I tillegg skal forbrukerkjøpsloven (LOV-2002-06-21-34) gjelde for salg av varer til forbrukere og kjøpsloven (LOV-1988-05-13-27) om salg av varer til selskaper.

Når Konsumenter og Virksomheter skal legge en innkjøpsordre skal de forse mResell med den informasjon som kreves for å fullføre transaksjonen. Konsumenter må oppgi minst følgende informasjon:

 1. For- og etternavn
 2. Personnummer
 3. Adresse
 4. Telefonnummer
 5. Mailadresse

Virksomheter må oppgi minst følgende informasjon:

 1. Virksomhetens navn
 2. Organisasjonsnummer
 3. Leveringsadresse
 4. Fakturaadresse
 5. Telefonnummer til en kontaktperson som er ansatt av virksomheten
 6. Mailadresse til en kontaktperson som er ansatt av virksomheten

Informasjon om hvordan vi behandler våre kunders personopplysninger finnes på vår integritetspolicy.

Klarna Checkout er ansvarlig for forbruker- og bedrifts databeskyttelse gjennom hele betalingsprosessen.

 

3. Produkter og Prising

Produkter som mResell har ervervet fra andre selskaper har fradragsberettiget mva.
Produkter som mResell har ervervet fra privatpersoner har derimot ingen fradragsberettiget mva. i henhold til merverdiavgiftsloven mval. § 3-19.

Eventuell fradragsberettiget mva er vist på hvert enkelt produkt og på hver enkelt produktside. mResell forbeholder seg retten til å endre prisen på en eller flere produkter om det har skjedd en åpenbar prisfeil.

Produkter som selges av mResell selges alltid ”som den er angitt” For at kjøper lettere skal kunne identifisere produktets tilstand har mResell skapt ulike tilstands klassifikasjoner: Uåpnet, veldig god stand, god stand og kosmetisk defekt. En detaljert liste og beskrivelse av defekter og feil som ansett i tilstands klassifikasjon er med på hver enkelt produktside. mResell kan behøve å reparere visse produkter med reservedeler som ikke er Apple-sertifisert. mResell er ikke ansvarlig for eventuelle feil på produktets tekniske spesifikasjoner og forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten først å underrette kjøperen.

Alle produkter som leveres til Kjøperen har et installert operativsystem og er klart til bruk ved leveranse. Om det skulle vise seg at produktet fortsatt inneholder data som kan spores tilbake til en tidligere eier etter dataendringsprosessen må kjøper umiddelbart slutte å bruke produktet og returnere det direkte til mResell eller til den servicepartner som er angitt under avsnitt 5.1. Dette for å forsikre at dataslettingen blir gjort på korrekt måte.

Om ingenting annet er oppgitt i produktbeskrivelsen levers produkt uten installasjonsdisk som f.eks iLife eller operativsystem. Kjøperen kan skaffe seg en kopi av operativsystemet fra Apple Online Store (tlf 800 33 034 man – fre 10.00 – 20.00).

iLife (iMovie og GarageBand) og iWork-program (Pages, Numbers, Keynote) kan lastes ned gratis fra ”App Store” med hjelp av brukerens personlige Apple-ID.

Alle produkt tilbehør som inngår i kjøpet er listet på produktsiden. Laddere til Laptops leveres enten med strømadapter (Duckhead) eller ladekabel.

 

4. Betalingsmetoder og betalingsvilkår

Betalingsmetoder og betalingsvilkår gis og reguleres av Klarna Bank AB (publ) Org: 556737-0431

Brukervilkårene for Klarna Checkout finns her (https://www.klarna.com/no/vilkar/) Klarna Checkout registrert som betalingsinstitusjon hos Finansinspektionen, Box 7821, 10397 Stockholm, Sverige. Klarna er også registrert hos Finanstilsynet i Norge.

Etter at betalingsmåten er valgt og alle nødvendige trinn i betalingsprosessen er fullført, blir betalingen videre behandlet i vår tjenesteleverandørs interne datasystem. Betaling vil bli registrert som fullført så snart kjøperen, etter fullført betalingsprosess, blir returnert til mResells nettbutikk. Betalingen overføres til en bankkonto som forvaltes av Klarna Checkout, hvoretter den overføres trygt og raskt til mResell i et andre trinn.

4.1 Betaling med kreditkort

Kjøperen kan betale sine kjøp med enten Visa, Visa Debit, Visa Electron, MasterCard og Maestro. Betaling med kredittkort eller debetkort behandles via Nets Sverige SSL-beskyttende betalingsskjema. Verken mResell eller Klarna Checkout har tilgang til informasjon om kjøperens kort da betalingsinformasjonen ikke er lagret i våre systemer. Vår nettbutikk bruker også de internasjonale betalingstjenestene «Verifisert av Visa» og «MasterCard SecureCode».

mResell fungerer som markedsfører av produkter og tjenester samt leverandør av produkter til kjøperen. mResell overholder lovbestemte og kontraktsmessige forpliktelser knyttet til salg av varer og tjenester. Ved betaling med kreditt- eller debetkort, inngås en avtale mellom kjøper og Klarna Checkout (Org: 556737-0431) som er ansvarlig for kontraktsforpliktelser knyttet til kortbetalingen og korrektheten av eventuelle feilmeldinger som sendes til kunden under betalingsprosessen. Klarna Checkout overfører kortbetalingen til mResell, og vil være betalingsmottaker på eventuelle kontoutskrifter.

4.2 Betaling med faktura och avbetalning

Kjøperen kan betale kjøpet med både faktura eller delbetaling gjennom Klarna Checkout. For å kunne bruke faktura betalingsalternativet eller delbetaling, må kjøperen være godkjent av Klarna. Kjøperen har mulighet for å velge hvordan kjøpet skal betales og faktura er vanligvis på 14 dager. Kjøperen kan også velge å betale kjøpet med avdrag. Alle betalingsordrer håndteres av Klarna og Klarna vilkår ligger til grund for betalinger.

 

5. Leveringsmetoder og leveringsvilkår

mResell bruker PostNord som leverandør. Kjøperen kan også velge å hente det kjøpte produktet personlig hos vår servicepartner Epleservice AS. mResell tilbyr følgende leveringsmetoder:

5.1 Leveringsmetoder

Pick-up

 Kjøperen kan hente sine kjøpte produkter fra vår servicepartner Epleservice AS Hundskinnveien 100, 1711 Sarpsborg, Tlf 69878710 innen en virkedag fra kjøpsdatoen. Epleservice AS har åpent hverdager mellom kl. 08.00 og 16.00. Kjøperen blir varslet via e-post når bestillingen er klar for henting. Kjøperen må hente det kjøpte produktet innen 14 dager fra det tidspunkt det ble informert via e-post om at det kjøpte produktet var klart for henting, da vår servicepartner har begrenset lagringsplass. mResell forbeholder seg retten til å belaste kjøperen en rimelig avgift for lagrings- og administrasjonskostnader som oppstår når en innkjøpsordre ikke hentes innen 14 dager etter melding. Skulle et kjøpt produkt ikke bli hentet innen 30 dager, vil eierskapet overgå til mResell. Hvis kjøperen er en forbruker, vil det skje en tilbakebetaling til kjøperen med avdrag for lagrings- og administrasjonskostnader.

Hente ut pakken ved utleveringsplass

Kjøperen kan hente sin innkjøpsordre hos nærmeste PostNord leveringssted.

Kjøperen blir varslet via SMS eller e-post når pakken er tilgjengelig og kan hentes. Pakken kan hentes etter kl. 16.00 på ankomstdagen. For å hente ut pakken ut må du kunne vise et gyldig ID-dokument og gi pakkenes pakke-ID.

5.2 Allmene leveringsvilkår

Frakt og håndteringskostnader varierer avhengig av hvilken leveringsmetode som er valgt, og kostnadene vises tydelig under bestillingsprosessen. Etter at Kjøper har lagt en bestiling, sendes en ordrebekreftelse automatisk til e-postadressen som er oppgitt av Kjøperen under bestillingsprosessen.

Gjennomsnittlig behandlingstid for en bestilling er 1 – 2 virkedager fra det tidspunkt bestillingen ble registrert i mResell-system. Levering av bestillingen tar omtrent 1 – 3 virkedager, avhengig av kundens valg av leveringsmetode.

mResell sender ikke produkter utenfor Norge. mResell er ikke ansvarlig for leveringsforsinkelser på grunn av omstendigheter utenfor mResell kontroll. Skulle leveransen bli returnert til mResell på grunn av mislykket levering, forbeholder mResell seg retten til å belaste et gebyr for å dekke kostnadene som oppstår i forbindelse med levering. Hvis avgiften for omlevering ikke betales innen en (1) måned, overføres eierskapet av produktene som er inkludert i bestillingen til mResell.

Skulle kjøperen oppdage at leveransen er skadet, er det pålagt kjøperen å kontakte mResell via e-post umiddelbart og beskrive skadene samt dokumentere skaden gjennom fotografering.

Det er kjøperes ansvar å undersøke leveransen innen 14 dager for å sikre at leveransen er som avtalt. Kjøperen er også ansvarlig for å bli kjent med produktets bruksanvisning før bruk. Vanligvis er ikke brukte gjenstander utstyrt med brukerhåndbøker, men disse finnes på produsentens offisielle nettside.

 

6. Returpolicy

I henhold til (LOV-2014-06-20-27) Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) har kjøperen (hvis dette er forbruker) 14 dagers angrerett. Angrefristen begynner å løpe fra den dato kjøperen mottar produktet. For å påberope seg angreretten, må Kjøperen gi beskjed til mResell via e-post om at Kjøper ønsker å avbryte kjøpet. Etter å ha mottatt e-posten, informerer mResell kjøperen om hvordan kjøperen returnerer produktet. Produkter som returneres må returneres enten personlig, direkte til vår servicepartneres lager på Hundskinnveien 100, 1711 Sarpsborg, eller via Postnord eller annen logistikfirma.

Returnerte produkter må være i samme stand som da de ble sendt til Kjøper, med andre ord, Kjøperen må ikke bruke produktet. Hvis kjøperen likevel bruke produktet, belaster mResell en reinstallasjon avgift på: 350 NOK (inkludert 24% moms) for bærbare datamaskiner og 250 NOK (inkludert 24% moms) for mobile enheter. Videre er kjøperen også ansvarlig for eventuelle avvik i produktets tilstand, samt de verdiminskninger som oppstår mens kjøperen har produktet i sin besittelse. Eventuelle verdi minskning trekkes fra beløpet som skal tilbakebetales til Kjøper. Tilbehør som SIM-kort eller skjermbeskytter må fjernes før du returnerer produktet. Funksjonen «Finn min iPhone» (FMI) må deaktiveres før du returnerer produktet. Det returnerte produktet må pakkes på samme måte som det var på leveringstidspunktet, og det kan ikke plasseres klistremerker / dekaler eller annet på emballasjen. Skulle produktet returneres skadet på grunn av emballasjen, vil kunden være ansvarlig for skadene.

Angreretten er begrenset på spesialbestillinger, for eksempel situasjoner hvor produktet er bestilt med oppgraderte komponenter (for eksempel minne eller intern lagringsplass). Den samme begrensningen gjelder program installasjoner. Dersom angreretten påberopes i disse tilfellene, vil eventuelle verdiminskninger av de installerte komponentene bli trukket fra beløpet som skal tilbakebetales til Kjøperen

Angreretten gjelder ikke for selskaper. Retur av produkt (er) kan diskuteres med mResell I hvert tilfelle. Imidlertid forbeholder mResell seg retten til helt å avvise retursaken.

 

7. Ansvar for defekter/feil

Ifølge norsk forbrukerkjøpsloven har mResell et lovpålagt ansvar for feil/defekter på produktene som selges av mResell. I tillegg er alle produkter markedsført av mResell underlagt vår egen garanti under følgende forhold:

7.1 Generelt

Alle produkter som selges av mResell er dekket av en seks måneders garanti. Kjøperen har også mulighet til å utvide garantien med opptil et år. Et produkt med defekt/feil som er omfattet av garantien, vil bli returnert til riktig tilstand ved reparasjon. Nedenfor er en liste over hva som ikke er dekket av garantien.

7.2 Garantiperiode og geografisk rekkevidde

Garantiperioden for produktet er minst seks måneder fra kjøpsdatoen. Disse garantiene gjelder kun i Norge.

7.3 Garantiens materielle omfattning

 • Rask service: Arbeidet med garantiproblemer påbegynnes innen en virkedag fra produktet mottas av vår servicepartner Epleservice
 • Gratis feildiagnostisering: mResell står for en gratis feildiagnostisering selv i tilfeller hvor det viser seg at produktet ikke er dekket av enten lovbestemt ansvar eller mResell egent garantivilkår
 • Erstatnings enhet: Hvis et kjøpt produkt inneholder såpass omfattende mangler /feil at produktet må gjennomgå reparasjon mer enn tre ganger i løpet av garantiperioden, er kjøperen berettiget til å bytte den defekte enheten til en tilsvarende erstatningsenhet.

mResell er ikke ansvarlig for mangler/feil som oppstår som følge av kjøperens uaktsomhet. Feil/mangler som ikke er omfattet av garantien kan for eksempel skyldes en ulykke, at produktet håndteres/brukes på feil måte eller at produktet ellers håndteres uaktsomt.

7.4 Begrensninger av garantien

 • Garantien dekker ikke batterier (f.eks. i laptops eller mobile enheter)
 • Garantien dekker ikke RAID-kortets ladder
 • Garantien dekker ikke vifter
 • Garantien dekker ikke programvarefeil
 • Garantien omfatter ikke fjerning av skadet program eller virus
 • Garantien gjeller ikke om produktet ikke er tilkoblet til et jordet strømuttak
 • Garantien gjeller ikke ifall Kjøperen har ”åpnet” enheten igjennom å skru opp og/eller ta ifra hverandre enheten.
 • Garantien dekker ikke skader på kabler til laddare/adapter
 • Garantien gjeller ikke om produkter skades under frakten og skaden er på grunn av Kjøperens uaktsomhet. Emballasjen som er brukt ved leveransen må være uskadet og ordentlig vattert innvendig.
 • Garantien gjeller ikke om produktets serienummer er tatt bort eller gjort uleselig.
 • Denne garantien dekker ikke indirekte skader eller økonomisk tap som oppstår som ettresultat av at produktet blir ødelagt. For eksempel er ikke mResell ansvarlig for data som blir tapt som følge av at en harddisk blir ødelagt.

7.5 Feil och defekter

Kunden er forpliktet til å varsle mResell om eventuelle feil som oppdages i forbindelse med kvittering av produktet eller så snart som mulig etter at en defekt/feil er oppdaget. Melding om reklamasjon skal sendes via e-post til kontakt@mresell.no. Etter å ha informert mResell om defekten/feilen og deretter å ha mottatt reklamasjonsinstruksjoner fra mResell, skal det defekte produktet direkte sendes med post, eller leveres personlig til mResell, c/o Epleservice AS, Hundskinnveien 100, 1711 Sarpsborg Norge. Kjøperen har ansvaret for at eventuell data som beholdes er sikkerhetskopiert til en annen enhet. Når det gjelder mobile enheter, må kjøperen også deaktivere funksjonen «Finn min iPhone» (FMI) før produktet leveres til mResell. Produktet leveres uten tilbehør, for eksempel SIM-kort og skjermbeskytter. Det returnerte produktet må pakkes på samme måte som det var da det ble levert til kjøperen.

Dette skal inkluderes i emballasjen når det defekte produktet returneres:

 • En kopi av ordrebekreftelsen / kvitteringen
 • Kjøperens kontaktdetaljer (navn, adresse, telefonnummer, e-post)
 • Beskrivelse av feilen
 • Alt tilbehør som følger med

7.6 Korrigering av feil

For det første vil den oppdagede defekten/feilen korrigeres med reparasjon av produktet. Skulle de nødvendige reservedelene ikke være tilgjengelige eller koste urimelig mye, erstattes det defekte produktet i stedet med en lignende erstatningsenhet. Garantien for reservedeler installert under reparasjon er tre måneder fra reparasjonsdagen. Garantien for erstatningsenheten som erstattet et defekt produkt, er tre måneder eller garantiperioden for den opprinnelige bestillingen, hvis den opprinnelige garantiperioden er lengre enn tre måneder. Den oppdagede feilen vil bli reparert så fort som mulig. Vanligvis tar en reparasjonssak mellom 5-10 virkedager, beregnet fra datoen da det defekte produktet nådde vår servicepartner Epleservice. I noen tilfeller kan en lengre reparasjonsperiode være motivert. Ved evaluering av en rimelig reparasjons- eller utskiftingstid er det blant annet tatt hensyn til produktegenskapene, servicepartnerens tilgang til reservedeler og omfanget av feilen/defekten.

7.7 Prisreduksjon og oppsigelse av kjøpet
Hvis det ikke er mulig å reparere defekten/feilen eller utskiftningen av produktet mot en tilsvarende utskiftningsenhet, forbeholder mResell seg retten til å tilby prisreduksjon. Dersom ingen avtale blir nådd, kan en avbestilling av kjøpet gjøres, med mindre mangelen/feilen er av trivial karakter.

Ved kansellering kan beløpet som kan tilbakebetales til Kjøper, justeres nedover med et beløp som tilsvarer den estimerte fordelen som Kjøper har haft i løpet av tiden produktet var funksjonelt og før feilen ble oppdaget.

8. Reklamations beskjed om defekt/feil

Kunden er forpliktet til å varsle mResell om oppdagede defekter/feil via e-post til: kontakt@mresell.se Reklamasjons beskjeden skal sendes uten forsinkes etter at defekten/feilen har blitt oppdaget.

9. Tvisteløsning

Enhver tvist mellom kjøper og mResell løses først og fremst gjennom forhandling. Hvis tvisten ikke kan løses ved forhandling, kan kjøperen (hvis denne er forbruker) sende inn tvisten til Forbrukerombudet (http://www.forbrukerombudet.no) for en upartisk beslutning.

Hvis tvisten ikke kan løses ved forhandling, har forbrukeren også mulighet til å kontakte European Commission’s Online Dispute Resolution (http://ec.europa.eu/odr). For at tvisten skal prøves, vil forbrukeren bli bedt om å gi opplysninger om næringsdrivende, inkludert e-post adresse. Informasjonen som er omtalt, er oppført nedenfor under kontaktinformasjonen.

Hvis alternativene for tvisteløsning ikke fører til en løsning som er aksepterbar for begge parter, kan tvisten endelig bli vurdert i retten. En kompetent domstol bestemmes av forbrukerens bosted. Alternativet er Oslo tingrett.

 

Kontaktinformasjon:

mResell AS

Dronning Eufemias Gate 16

0191 Oslo

Norge

Telefon: 92416486  (Man-Fre kl 9-14)

Mail: kontakt@mresell.no